بالاخره شروع شد

بعد از مدت ها و شایدم سال ها، ایده ای که از قبل به دنبال اون بودم را اجرایی کردم. البته هنوز شروع کار است اما همین که استارت خورده جای شکرش باقیست.

قرار است اینجا وبلاگی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد و با ایده از روی سایت Paidcontent.org برداشتم، امیدوارم مطالب را در قالب محتوایی غیر جدی درباره موضوعات مختلف به آنها پرداخته شود.

سلام دنیا!

به وردپرس فارسی خوش آمدید.‌ این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید!