سايت تخصصی علوم ارتباطات

 


دانشجویان ارتباطات
این سایت به همت 5 نفر از دانشجویان دوره دکترای تخصصی علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات راه اندازی شده است .بدیهی است همه دانشجویان دوره های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترای علوم ارتباطات تمام دانشگاهها می توانند در تکمیل این سایت و انتشار مطلب در آن مشارکت داشته باشند.
تنها شرط لازم برای این منظور علمی بودن و تخصصی و دانشگاهی بودن مطالب است
دانشجویان موسس سایت عبارتند از :
1- محمد احمدی
2- سایه بیگدلی
3- حمید ضیایی پرور
4- احمد یحیایی ایله ای
5- اکبر نعمت اللهی
به روز رسانی در تاریخ 6 بهمن 1387