سایت تخصصی علوم ارتباطات

 

برای تماس با اعضای سایت ارتباطات می توانيد از طريق ایمیل های زير اقدام نمایید:
1- محمد احمدی
2- سایه بیگدلی sayebigdeli at yahoo.com
3- حمید ضیایی پرور hziaee at gmail.com
4- احمد یحیایی ایله ای ahmadyahyaee at yahoo.com
5- اکبر نعمت اللهی
به روز رسانی در تاریخ 6 بهمن ماه 1387