درباره

پایگاه خبری «ارتباطات» که کار خود را از دهه هشتاد آغاز کرده است، بعد از مدتها فعالیت در زمینه های چون علوم ارتباطات، فناوری اطلاعات و زیرساخت، حالا سعی دارد تا با گسترش فعالیت خود در زمینه های کسب و کارهای نوپا و تازه های فناوری ورود پیدا کند.

«ارتباطات» سعی دارد تا با در پیش گرفتن شیوه نگارشی غیررسمی، درگیر موضوعات رسمی نشود و راحت تر موضوعات را از جوانب مختلف بررسی کند.

همچنین شکل نمایش محتوا در صفحه اول برگرفته از سایت های غیررسمی و وبلاگ هاست تا با استفاده از این شیوه در انتقال بهتر محتوای غیررسمی بتوان از آن بهره برداری کرد.