نسبت جامعه ایرانی با کتاب بسیار ناچیز است وبرای پی بردن به این واقعیت کافی است آمار جمعیت کشور را با شمارگان کتاب ها مقایسه کنیم ،وقتی تیراژ کتاب به سختی به دوهزار نسخه می رسد باید این واقعیت را قبول کرد که دایره منتسبین به کتاب  در جامعه 76 میلیونی ایران محدود به نویسنده ،مترجم ،ناشر ،مراکزفروش کتاب ،منتقدان ،خبرنگاران حوزه نشر و مسولان دولتی این بخش است.اگر نگاهی آسیب شناسانه به وضعیت رسانه در کشورداشته باشیم مشکلات و معضلات زیادی را خواهیم دید ،اماشاید بزرگترین مشکل رسانه های کشور، نبود شفافیت در درآمدهای آن ها باشد بخش زیادی از رسانه ها دولتی هستند


عدم پذیرش نوبت های روزانه و شبانه در دکتری مدیریت رسانه 1392

21 October 2013 ساعت 19:10

دانشگاه علامه در هیچ یک از رشته ها، نوبت دوم (شبانه) پذیرش نمی کند. گویا علامه قصد دارد در حوزه درآمدزایی از رقیب دیرین خود - دانشگاه تهران- عقب نماند. البته نکته دیگری که در مورد دانشگاه علامه عجیب می نماید، عدم تفکیک جنسیتی در پذیرش دانشجو در این دانشگاه می باشد!

- علیرغم اعلام سازمان سنجش درخصوص تفکیک آزمون رشته مدیریت مالی از مجموعه مدیریت، باز هم برخی از رشته ها با گرایش مدیریت مالی (در دانشگاه های علامه، تهران و شهید بهشتی) ارائه شده است. این در حالی است که این رشته/گرایش دارای دفترچه جداگانه آزمون بوده است.

- تغییر دیگر در این دفترچه نسبت به دفترچه سال گذشته، کم شدن مراکز و پژوهشگاه هایی نظیر پژوهشگاه مطالعات فرهنگی وابسته به جهاد دانشگاهی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور وابسته به وزارت علوم و از سوی دیگر اضافه شدن دانشگاه های امام صادق، امام حسین و البته دانشگاه خوارزمی (فقط در قالب پذیرش پردیس- با اخذ شهریه) به لیست دانشگاه های پذیرش کننده مجموعه مدیریت می باشد. هرچند عدم تمایل مراکز فوق به پذیرش دانشجو بر ما پوشیده است.

- یکی دیگر از تغییرات نسبتاً محسوس این دفترچه نسبت به دفترچه سال گذشته، تثبیت رشته هایی مانند مدیریت تکنولوژی، بازرگانی، فناوری اطلاعات، سیستم ها، تولید و عملیات، تحقیق در عملیات، مالی و ... و البته کم لطفی به رشته های مدیریت رسانه و مدیریت جهانگردی می باشد. گویا مدیریت محض بیشتر در نظر مدیران وزارتخانه و سازمان سنجش از اهمیت برخوردار است.

- و اما درخصوص رشته مدیریت رسانه که دغدغه نگارندگان این سایت می باشد؛ در دفترچه امسال، در نهایت تعجب تنها گرایشی از مدیریت که پذیرش بصورت روزانه ندارد، گرایش رسانه است. هرچند امیدواریم این موضوع ناشی از اشتباه سهوی یا چاپی نگارش دفترچه بوده باشد. اما با توجه به آنکه تنها دانشگاه پذیرش کننده مدیریت رسانه، دانشگاه تهران است و ازآنجا که تمایل این دانشگاه به پذیرش دانشجو با شهریه (تحت عنوان پردیس خودگردان) امری غیرقابل انکار است و این امر پیش تر در پردیس البرز و اکنون کیشِ این دانشگاه محقق گردیده لذا طبیعی می نماید که تمایلی برای پذیرش روزانه و حتی شبانه در نزد مدیران این دانشگاه وجود نداشته باشد.