نسبت جامعه ایرانی با کتاب بسیار ناچیز است وبرای پی بردن به این واقعیت کافی است آمار جمعیت کشور را با شمارگان کتاب ها مقایسه کنیم ،وقتی تیراژ کتاب به سختی به دوهزار نسخه می رسد باید این واقعیت را قبول کرد که دایره منتسبین به کتاب  در جامعه 76 میلیونی ایران محدود به نویسنده ،مترجم ،ناشر ،مراکزفروش کتاب ،منتقدان ،خبرنگاران حوزه نشر و مسولان دولتی این بخش است.اگر نگاهی آسیب شناسانه به وضعیت رسانه در کشورداشته باشیم مشکلات و معضلات زیادی را خواهیم دید ،اماشاید بزرگترین مشکل رسانه های کشور، نبود شفافیت در درآمدهای آن ها باشد بخش زیادی از رسانه ها دولتی هستند


انتشار کتاب جدید محسنیان راد در حوزه ارتباطات

22 October 2013 ساعت 02:10

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) كتاب "ارتباطات انساني" اثر مهدي محسنيان راد را منتشر كرد.

به گزارش ايرنا ، كتاب ارتباطات انساني به دنبال بيان چيستي و چگونگي فرايند ارتباط و سپس بيان مهم‌ترين ويژگي‌ها و مسائل آن به تفكيك زمينه‌هاي ارتباطي است كه يك بار از منظر «زبان» به دو زمينه «ارتباط كلامي» و «ارتباط غيركلامي» و بار ديگر از منظر «ارتباط‌گران» به «ارتباط با خود»، «ارتباط ميان‌فردي»، «ارتباط گروهي» و «ارتباط عمومي» تقسيم مي‌شود.

در فصل اين كتاب اول ضمن ارائه تعريفي جامع از ارتباط، دستيابي به يك جمع‌بندي منسجم از هريك از واژه‌هاي كليدي موجود در تعاريف، همچون فراگرد، تراكنش، پيام، رمزگذاري و رمزخواني و منبع معني آمده و ميان ارتباط از نوع جريان، ارتباط از نوع فراگرد و ارتباط از نوع فراگرد تراكنشي تمايز گذاشته شده است. ضمن آنكه يك دسته‌بندي جامع و مانع جديد از انواع نشانه‌ها و نمادها ارائه شده است كه نگاهي رو به آينده و تحولات فناوري ارتباطي نيز دارد.

در فصل دوم كوشش شده تا درهم آميختگي ارتباط و رابطه و تفكيك‌ناپذيري اين دو از يكديگر در بسياري از موقعيت‌هاي ارتباطي روزمره نشان داده شود و سپس براي بيان نحوه تعاملات بين اين دو در زندگي روزمره به توضيح فرايند ادراك، ادراك از خود و ادراك ميان‌فردي پرداخته شده است.
در فصل سوم و چهارم با تفكيك دوگانه زمينه‌هاي موقعيتي ارتباط از منظر زبان به دو زمينه «ارتباط كلامي» و «ارتباط غيركلامي»، به بيان اصلي‌ترين ويژگي‌ها و مسائل اين دو حوزه پرداخته شده است.

در فصل پنجم گوش دادن موثر يك توانايي و مهارت ارتباطي دانسته و سعي شده تا شيوه‌هايي براي ارتقاي آن ارائه شود .

كتاب در فصل ششم به دنبال انگيزه‌ها، مزايا و چگونگي شكل‌گيري روابط اجتماعي و حفظ آن است. در همين‌جاست كه مفاهيمي چون صميميت و مهم‌تر از آن هم‌ستيزي در روابط دنبال و راهبردهايي براي مديريت هم‌ستيزي ميان‌فردي ارائه شده است.

سه فصل بعدي كتاب، محصول تفكيك و دسته‌بندي ديگري از ارتباطات انساني است كه آن را به «ارتباط ميان‌فردي»، «ارتباط گروهي» و «ارتباط عمومي» تقسيم كرده و به بيان ويژگي‌ها و مسائل هريك و مهارت‌ها و كارايي‌هاي ارتباطي مورد نياز در آنها پرداخته است.

آخرين فصل كتاب با مقدمه‌اي درباره هدف طراحي مدل‌هاي عمومي و مدل‌هاي خاص ارتباط آغاز و تاكيد شده كه اين مدل‌ها در تلاش براي نمايش نقش عناصر فراگرد ارتباط و تعامل ميان آنهاست.
انتشارات سمت اين كتاب را در ۴۳۸ صفحه و مبلغ ۸۵ هزار ريال به بازار نشر عرضه كرده است .